Anhængere

Før du spænder en anhænger bag på din bil, er det vigtigt, at du sikrer dig, at dit kørekort tillader det. Vær også opmærksom på, at anhængeren er forsvarligt sikret, så du ikke får en bøde eller er til unødig fare for de øvrige trafikanter.

Du skal kigge på dit kørekort, når du skal finde ud af, hvor tung din anhænger eller campingvogn må være. Herudover skal du sikre dig, at både bilens og anhængerens registreringsattest tillader kørsel.

Der er forskellige regler, afhængigt af hvilken bil du kører i, samt om du har et almindeligt kørekort eller et trailerkørekort. Fælles for alle kørekort er imidlertid, at du udelukkende må køre med en anhænger, der ikke vejer mere, end bilen må trække.

anhængere

Regler for almindeligt kørekort til personbil (Kategori B)

Hvis du har et B-kørekort, har du automatisk tilladelse til at føre en bil med en anhænger, der maksimalt vejer 750 kg. Det er dog udelukkende tilladt, såfremt bilen er godkendt til at kunne trække en vægt som denne.

Har din bil en koblingsvægt på mindre end 750 kg, må anhængerens totalvægt ikke overstige den koblingsvægt, der er tilladt for bilen. Hvis den eksempelvis er på 400 kg, må anhængerens totalvægt ikke være overstige dette. 

Vær opmærksom på, at den samlede totalvægt på bil og anhænger ikke må overstige 3.500 kg, selvom den tilladte totalvægt på anhængeren er mere end 750 kg.

Regler for trailerkørekort (Kategori BE og B+)

Har du behov for at køre en anhænger med tungt læs, der tilsammen har en højere totalvægt end 3.500 kg, skal du tage et trailerkørekort. Disse hører under kategori B+ eller BE. Med et kategori BE-trailerkørekort er det tilladt at køre med en samlet totalvægt på maksimalt 7.000 kg.

Den 19. januar 2013 blev det desuden muligt at tage et kørekort, der giver dig lov til at køre med bil og anhænger med en samlet totalvægt på maksimalt 4.250 kg. Dette kørekort hører under kategori B+. Køreundervisning og teoriprøver er de samme, som når du tager kategori BE, men til køreprøven kører du med en mindre anhænger.

Fartgrænser personbil med anhænger

  • Byzone: 50 km/t
  • Uden for byzone: 80 km/t
  • Motorvej: 80 km/t
  • Tempo 100-godkendt anhænger: 100 km/t på motorvej og 80km/t på motortrafik- eller landevej

Forklaring af begreber

Totalvægt: Begrebet, der fremgår af registreringsattesten, dækker over den maksimalt tilladte totalvægt for anhænger eller påhængskøretøj. 

Faktisk totalvægt: Den faktisk totalvægt er betegnelsen for det, køretøjet rent faktisk vejer, hvis du vejer det. Dette inkluderer altså læsset på anhængeren.

Egenvægt: Dette begreb fremgår af registreringsattesten, og det er betegnelsen for den vægt, som anhænger og køretøj vejer uden passagerer eller last.

Køreklar vægt: Dette begreb fremgår af nyere registreringsattester og er betegnelsen for vægtens samlede vægt inkl. benzin, olie, fører og lignende. Den køreklar totalvægt vil typisk være omkring 150 kg højere end anhængerens egenvægt.

Koblingsvægt: Begrebet, der fremgår af registreringsattesten, dækker over den maksimalt tilladte totalvægt for anhænger eller påhængskøretøj.