Kørekort

Kørekortet giver dig tilladelse til at betjene et motoriseret køretøj på offentlig vej. Læs her, hvordan du ansøger om kørekort, samt hvilke krav der er til undervisningen samt selve teori- og køreprøven.

Du skal typisk ansøge om dit kørekort gennem den køreskole, du tager kørekort hos. Det foregår ved, at du udfylder en ansøgning vedlagt et pasfoto, en lægeattest samt et førstehjælpsbevis. Efterfølgende er det køreskolens ansvar at overbringe ansøgningen til Borgerservice, som efterfølgende behandler din anmodning.

Bil kørekort

MC-kørekort

Lastbil kørekort

Hvornår er det muligt at tage kørekort?

Der er en række forhold, du skal opfylde, før du kan tage kørekort. Hvis du vil tage kørekort til en almindelig personbil, gør følgende sig gældende:

 • Du skal være 16 år og 9 måneder, før du kan begynde at tage kørekort.
 • Du skal have kontrolleret hørelsen, synet og lignende hos lægen, som efterfølgende udarbejder en lægeattest. Attesten må maksimalt være tre måneder gammel, når du ansøger om kørekort. Ved udstedelsen af kørekortet må den maksimalt være et år og tre måneder.
 • Du skal have gennemført et førstehjælpskursus. Dit kursusbevis på maksimalt være et år gammelt fra den dato, du ansøger om kørekort.
 • Du skal have fast bopæl i Danmark, hvor du opholder dig minimum 185 dage om året.

Hvis ikke du er dansk statsborger, skal du have opholdstilladelse – medmindre du opholder dig i Danmark lovligt på trods af manglende opholdstilladelse.

Sådan foregår undervisningen, når du tager kørekort

Før du kan gå til køreprøve, skal du have gennemført de teori- og kørelektioner, der dikteres af lovgivningen på området. Det er forskelligt, hvordan pakkerne er sammensat hos de enkelte køreskoler. Loven dikterer, at undervisningen skal bestå af følgende elementer:

 • 29 teoretiske lektioner á 45 minutter pr. stk.
 • 24 praktiske kørelektioner á 45 minutter pr. stk.
 • Minimum 4 lektioner á 45 minutter pr. stk. på køreteknisk anlæg
 • Minimum 4 lektioner á 45 minutter pr. stk. på øvelsesbane

Herudover vil du typisk blive pålagt et gebyr for førstehjælpskurset, pasfoto, lægeerklæring, teoriprøve, køreprøve og eventuelt ekstra undervisning i teori og/eller kørelektioner.

Lektionsplan

Du skal kunne fremvise en lektionsplan, der viser, at du har gennemført de obligatoriske lektioner, når du skal til køreprøve. Det skal fremgå af lektionsplanen, hvornår du har gennemført lektionerne. Sørg for at få den udleveret af dine underviser, når du begynder undervisningen.

Kørelektionen skal underskrives af både dig og din kørelære, hver gang du har været til undervisning. Det er ikke dit eksemplar, men kørelærerens, der vises til prøven – det er dog stadig vigtigt, at din egen lektionsplan er udfyldt og underskrevet, da det er dit ansvar at bevise, at du har gennemført undervisningen, hvis der skulle opstå fejl.

Forskellige typer af kørekort

For at få dit kørekort, skal du gennemføre en teoretisk og en praktisk prøve. Hvordan prøverne foregår, afhænger af det køretøj, du tager kørekort til. Du kan tage kørekort til følgende køretøjer:

 • LK: Giver dig ret til at føre en knallert med en maksimal hastighed på 30 km/t.
 • AM: Giver dig ret til at føre et to- eller trehjulet køretøj med en maksimal hastighed på 45 km/t.
 • A1, A2 og A: Kørekort til lille, mellemstor og stor motorcykel. Sidstnævnte giver tilladelse til både lille og mellemstor motorcykel.
 • B: Giver dig ret til at føre en person- og/eller varebil på op til 3.500 kg.
 • C1: Giver dig ret til at føre en lille lastbil på mellem 3.500-7.500 kg.
 • D1: Giver dig ret til at føre en lille bus med plads til mellem 9-17 personer med en længde på maksimalt 8 meter.
 • D: Giver dig ret til at føre en bus med plads til flere end ni personer eller en totalvægt på over 3.500 kg.
 • E: Giver dig ret til at føre et stort påhængskøretøj, der vejer mere end 750 kg. i forbindelse med kategori B, C eller D.