Vejafmærkninger

Vejafmærkninger signalerer, hvilke regler der gør sig gældende for dele af vejen og det omkringliggende område. Til teoriundervisningen vil du lære at tolke og forstå vejafmærkningerne, så du er klar til at færdes i trafikken.

Vejafmærkningerne udgør en væsentlig del af det, du lærer til teoriundervisningen. Det er essentielt, at du kan forstå og efterleve de signaler, som angives af vejafmærkningerne, således du er i stand til at færdes i den offentlige trafik uden at være til hverken gene eller fare for de øvrige trafikanter.

Hvad er formålet med vejafmærkninger?

Færdselslovens primære formål er at højne sikkerheden for trafikanter og personer, der befinder sig nær trafikken. Helt konkret beskriver den en række regler, som du skal overholde, når du færdes som trafikant. 

Dele af færdselsloven angives via vejafmærkninger, som har til formål at informere bilister, motorcyklister, knallertførere, cyklister, lastbilchauffører og andre trafikanter om de gældende regler for vejen og det omkringliggende område.

Vejafmærkningerne øger trafiksikkerheden

Vejafmærkningerne udgør således en væsentlig del af færdselsloven, hvorfor det er nødvendigt at kunne tolke dem, så du ikke overtræder loven og er til gene eller direkte fare for de øvrige trafikanter og personer, som befinder sig i eller nær trafikken.

Færdselslovens grundregel er, at du har ansvar for at opføre dig på en ansvarlig måde, når du færdes i trafikken. Du må ikke være til unødvendig ulempe eller potentiel fare for de øvrige trafikanter. Derfor er det vigtigt, at du kan tolke skiltningen, da de signalerer, hvordan du skal navigere på en bestemt strækning eller område.

Vejafmærkninger betyder

Du skal kunne vejafmærkningerne til teori- og køreprøve

Når alle trafikanter følger de regler, som vejafmærkningerne signalerer, opstår der færre ulykker og uheld på vejene. Til teoriprøven vil du derfor skulle forsvare din teoretiske kunnen, hvilket blandt andet indebærer, at du kan tolke vejafmærkningerne.

Det samme gør sig gældende ved køreprøven, omend du ikke direkte bliver testet i din teoretiske viden. I stedet skal du bevise, at du kan færdes i trafikken, hvilket udelukkende kan lade sig gøre, hvis du forstår at tolke vejafmærkningerne, så du følger de regler, der gør sig gældende på det specifikke område, du færdes på.

Test dine færdigheder

I vores teoriprøver får du mulighed for at teste din viden indenfor vejafmærkningerne, så du er sikker på, at du kan dem, før du går op til den endelige og gældende teoriprøve. Det er vigtigt, at du har forberedt dig grundigt, så du er sikker på, at du forstår, hvad de forskellige vejafmærkninger betyder, før du går op til prøven.

Du må maksimalt have 5 fejl, og det varierer fra prøve til prøve, hvor mange spørgsmål der helt eller delvist relaterer sig til vejafmærkningerne. Af samme årsag bør du sikre dig, at du kan dem alle, før du går op til prøve, da det vil give dig de bedste forudsætninger for at bestå i første omgang.

Herudover er det naturligvis essentielt, at du kan tolke vejafmærkningerne, når du kommer ud i trafikken, så du ikke er til unødvendig ulempe eller fare for de øvrige trafikanter eller personer, der befinder sig nær trafikken.