Kørekort

Er du klar til at tage eller generhverve kørekort til bil, lastbil eller MC? Så er du landet det helt rette sted. Hos SikkerTeori hjælper vi dig med, at blive klar inden teori- og køreprøve, så du får den bedst mulige start ude på de danske veje.

Bil

Når du skal erhverve et kørekort til bil, skal du først gennemgå et forløb hos en kørelærer. Det inkluderer teorilektioner, teoriprøve, praktiske lektioner, lektioner på køreteknisk anlæg og manøvrebane, hvorefter du skal til den endelige køreprøve. Når den er bestået, får du dit kørekort til bil.

Læs mere

Motorcykel

Skal du tage kørekort til motorcykel? Der er 3 forskellige muligheder, der hver især differentierer sig i forhold til størrelsen på motorcyklen samt alderskrav for at kunne få kørekortet. Herunder får du indblik i de regler, der gør sig gældende, når du skal tage MC-kørekort.

Læs mere

Lastbil

Der findes fire forskellige kategorier, der giver dig mulighed for at føre lastbiler og busser. Før du kan tage kørekort til lastbil, skal du have erhvervet et kørekort til personbil. Se her, hvordan undervisningen er sammensat – Og åben dørene til et job som chauffør.

Læs mere

Lovgivning & regler

Når du kører bil, motorcykel eller betjener et hvilket som helst andet køretøj på offentlig vej, er der en række regler og love, du skal være opmærksom på. Fælles for reglerne på området er, at de har til formål at højne sikkerheden på vejene, så du ikke er til fare for hverken dig selv eller de øvrige trafikanter.

Bøder

Hvis du overtræder færdselsloven, når du kører bil, vil det i de fleste tilfælde udmunde i en bøde. Bødetaksterne varierer, afhængigt af hvilken type forseelse der er tale om. Herunder kan du se de bødetakster, der gør sig gældende på nuværende tidspunkt.

Læs mere

Klip i kørekortet

Med klippekortordningen kan du få et klip i dit kørekort, hvis du bryder færdselsloven. Det betyder, at du kan få en betinget frakendelse af kørekortet, hvilket betyder, at du ikke mister retten til at føre bil. Du skal dog op til en orienterende teoriprøve samt en praktisk køreprøve inden for seks måneder efter afgørelsen.

Læs mere

Færdselsloven

Færdselsloven beskriver de anvisninger og grundregler, der gør sig gældende for færdsel i trafikken. Heri er såvel bødetakster som fartgrænser på de danske veje beskrevet. Alt undervisningsmateriale, du finder på denne side, tager udgangspunkt i de regler, der er beskrevet i færdselsloven.

Læs mere

Skilte

Færdselsloven består af en lang række regler, som du skal overholde, når du færdes i trafikken. Dele af lovgivningen fremgår af skiltningen langs vejkanten og i byzonerne. Skiltningen udgør ligeledes en væsentlig del af selve teori- og køreundervisningen.

Læs mere

Vejafmærkninger

Vejafmærkninger signalerer, hvilke regler der gør sig gældende for dele af vejen og det omkringliggende område. Til teoriundervisningen vil du lære at tolke og forstå vejafmærkningerne, så du er klar til at færdes i trafikken. Vejafmærkningerne udgør en væsentlig del af det, du lærer til teoriundervisningen.

Læs mere