Kørekort til lastbil

Der findes fire forskellige kategorier, der giver dig mulighed for at føre lastbiler og busser. Før du kan tage kørekort til lastbil, skal du have erhvervet et kørekort til personbil. Se her, hvordan undervisningen er sammensat.

Krav til kørekort til lastbil

Når du har et lastbilkørekort, har du mulighed for at arbejde som lastbilchauffør. Det åbner døre til en lang række brancher, herunder distribution, olie- og benzintransport, sværgods, flyttefirmaer og en lang række andre erhverv. På denne side får du en kort gennemgang af, hvordan processen foregår, når du tager kørekort til lastbil.

Der er fire forskellige kategorier at vælge imellem, når du skal tage kørekort til lastbil eller bus. Det er først muligt at tage et stort kørekort, når du har erhvervet dig et kørekort til almindelig personbil.

Kategorier for kørekort til lastbil og bus

Kørekort til lastbil deles op i følgende kategorier og aldersgrupper:

  • Kategori C1: Giver dig ret til at føre en lille lastbil. Du skal være fyldt 18 år for at tage dette kørekort.
  • Kategori C: Giver dig ret til at føre en stor lastbil. Du skal være fyldt 21 år for at tage dette kørekort
  • Kategori D1: Giver dig ret til at føre en lille bus. Du skal være fyldt 21 år for at tage dette kørekort.

Kategori D: Giver dig ret til at føre en stor bus. Du skal være fyldt 24 år for at tage dette kørekort.

Kørekort til lastbil - sikker trafik

Teoriundervisning for kørekort til lastbil

Før du kan gå op til teori- og køreprøve, skal du have gennemført 16 teorilektioner. Typisk vil disse blive afholdt i forbindelse med hinanden, så du kommer hurtigere igennem forløbet. Hos mange køreskoler vil lektionerne være fordelt på 8 aftener.

Typisk vil der indgå obligatorisk holdundervisning, hvor alle er på samme niveau. Her behandles de mest komplicerede dele af teorien, så der er mulighed for at diskutere holdninger og adfærd i trafikken.

De øvrige lektioner vil typisk kunne tages på over nettet. Det er et krav, at både teoretiske og praktiske lektioner bliver gennemgået i numerisk rækkefølge. Undervisningen vil typisk være opbygget således, at du først gennemgår undervisningen i teori, hvorefter den teoretiske viden skal omsættes til praktisk. 

Du får derfor efterfølgende mulighed for at vise kørelæreren, at du er i stand til at udføre de manøvrer, du har lært om til teorilektionerne, i praksis.

Teoriprøve

Teoriprøven består af 25 billeder med forskellige scenarier, som hver især har 2-4 ja/nej-spørgsmål. Du må maksimalt have 5 fejl, hvis du skal bestå teoriprøven. Har du mere end 5 fejl, skal du op til en ny prøve.

Bestå din teoriprøve til lastbil hurtigt og i første forsøg - læs mere på www.lastbilteori.dk.

Køretimer

Når du har været igennem de indledende teorilektioner, vil undervisningen efterfølgende struktureret således, at du skal afprøve din teoretiske viden i praksis. Du skal altså køre på vej, hver gang du har været igennem en teorilektion.

Du starter ud med de lettere øvelser, som efterhånden bliver sværere og sværere. Den praktiske undervisning aftales med din kørelærer, i takt med at du gennemfører teoriundervisningen.

Køreteknisk anlæg

Du skal gennemføre et forløb på køreteknisk anlæg. Disse lektioner, som typisk tager omkring 3,5 timer, ligger så tæt på datoen for køreprøven som muligt, så du har de bedste forudsætninger for at bestå. I det køretekniske kursus vil du gennemføre forskellige undvige- og bremsemanøvrer samt udskridning og opretning på både glat og ru bane.

Køreprøven

Den praktiske køreprøve er opdelt i to dele:

  1. Kontrolprøve, hvor du skal kontrollere tekniske detaljer som eksempelvis støddæmpere og dækmønster.
  2. Færdigheder i kørsel.

Du får at vide af den motorsagkyndige, om du har bestået eller ej, umiddelbart efter prøven. Hvis du har bestået, får du udstedt et midlertidigt kørekort til lastbil, som giver dig ret til at køre lastbil i Danmark. Efter 3-4 uger modtager du dit rigtige lastbilkørekort med posten, hvorefter du har ret til at føre lastbil i de fleste lande.