Generhvervelse af kørekort

Når du har fået dit kørekort ubetinget frakendt, skal du generhverve det, hvis du vil have det igen. Det betyder i praksis, at du skal bestå endnu en køreprøve, før du igen må sætte dig bag rattet. Herunder får du et indblik i, hvordan generhvervelse af kørekort forløber.

Hvis du ønsker at få lov til at køre bil igen, efter du har fået det frakendt, skal du igennem en køreprøve, før du kan generhverve dit kørekort. En køreprøve indeholder en teoretisk og en praktisk prøve, som du skal bestå, før du får dit kørekort. 

Informationen, du finder på denne side, tager udgangspunkt i personer, som har haft kørekort i længere tid end tre år på tidspunktet for frakendelsen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du igennem et særligt forløb, som ikke er beskrevet herunder.

Ansøgning om generhvervelse af kørekort

Du skal ansøge om generhvervelse af kørekort hos Borgerservice omkring fire måneder, før din frakendelse udløber. Det gør du ved at udfylde en ansøgning, som indeholder pasfoto samt selve passet. Efterfølgende sender Borgerservice dine oplysninger til godkendelse hos politiet.

Når politiet har bearbejdet dine oplysninger, får du tilsendt din ansøgning med posten. Det er en god idé at tage et billede af forsiden på din ansøgning og sende til din køreskole, som kan verificere, at alt er i orden. I visse tilfælde kan der være fejl i godkendelsen om generhvervelse af kørekort, som gør, at den ikke er gyldig.

ANT-kursus

Hvis der har været rusmidler i form af alkohol eller narkotika indblandet, da du fik frakendt dit kørekort, er det obligatorisk, at du deltager i et ANT-kursus. ANT er en forkortelse for Alkohol, narko og trafik, og er et forløb på 4 moduler á 2,5 timers varighed. Det koster typisk 2.500 kr. at deltage i kurset.

Når du har fået dit bevis, skal du kontakte Borgerservice, da det skal stemples ind i din ansøgning om generhvervelse af kørekort, så du kan gå til teoriprøven.

Kørekort til personbil

Teoriprøve

Før du kan gå op til køreprøven, skal du gennemføre en teoriprøve, som består af 25 billeder med fire svarmuligheder for hvert. Du må maksimalt have fem fejl, hvis du vil bestå prøven.

Der afholdes teoriprøver i alle politikredse, og du vælger selv, hvor du vil gå op til prøve. Det er vigtigt, at du får adressen, når du bestiller din teoriprøve, så du er sikker på, at du ved, hvor du skal møde op. Der skal typisk sættes en time af til prøven.

Du kan med fordel læse op på teorilektioner over nettet, før du går op til prøven. Du kan også vælge at deltage i teorilektioner hos en valgfri køreskole, hvis du føler, at du har behov for at få opfrisket teorien.

Praktisk prøve

Typisk skal du have 1-2 kørelektioner, før du går op til prøven. Du vælger selv, om du føler, at du har behov for det, når du skal generhverve dit kørekort. Det kan være en god idé, da du får vejledning til, hvordan du skal køre, hvis du vil have de bedste forudsætninger for at bestå køreprøven.

Når du skal til den praktiske prøve, er der typisk afsat en time, selvom det kun er i ganske få tilfælde, at prøven rent faktisk varer så længe. Til køreprøven lægger den motorsagkyndige vægt på, om du kan køre bil på en sikker og betryggende måde, ligesom vedkommende spørger ind til bilens teknik.